DCS thành JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DCS sang JPG, chỉ cần gửi hình ảnh DCS mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh JPG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DCS sang JPG