DDS để WEBP

  • Bước 1: Gửi hình ảnh DDS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WEBP vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DDS 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DDS sang WEBP