DIB sang WEBP

  • Bước 1: Chọn tệp DIB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DIB nào sang WEBP bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh WEBP của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIB 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DIB thành WEBP