RM thành WEBM

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên video RM của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video WEBM của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM sang WEBM