RM thành WAV.

  • Bước 1: Gửi video RM mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WAV vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video WAV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RM sang WAV