CR2 thành GIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CR2 sang GIF, chỉ cần tải tệp CR2 mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy file đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

CR2 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 thành GIF