CR2 thành PS

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi sang PS vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CR2 sang PS hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, sẽ xuất hiện một nút tải xuống. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

CR2 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 sang PS