Cách chuyển đổi DOCX sang JPG:

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DOCX sang JPG, hãy submit tài liệu DOCX mà bạn muốn chuyển đổi thành ảnh lên uploader bên phải và đợi quá trình tải lên hoàn thành.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tài liệu Word của bạn thành JPG bắt đầu ngay lập tức. Chờ một thời gian ngắn cho đến khi hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để tải kết quả về. Trong trường hợp bạn đã tải lên một tài liệu DOCX nhiều trang, tất cả các hình ảnh sẽ có sẵn trong một file ZIP.

DOCX 2 JPG

Uploading...