Cách chuyển đổi DocX sang JPG:

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi Docx thành JPG, hãy gửi tài liệu DocX, bạn muốn chuyển đổi thành hình ảnh sang trình tải lên ở bên phải và chờ tải lên hoàn tất.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tài liệu Word của bạn thành JPG bắt đầu ngay lập tức. Đợi một khoảnh khắc ngắn cho đến khi hoàn thành. .
  • Bước 3: Khi quá trình hoàn tất, nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để tải về kết quả. Trong trường hợp bạn đã tải lên một tài liệu Docx nhiều trang, tất cả các hình ảnh sẽ có sẵn trong một tệp zip.

DOCX 2 JPG

Uploading...