EPUB đến FB2

  • Bước 1: Gửi ebook EPUB mà bạn muốn chuyển đổi thành FB2 sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ EPUB sang FB2 hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống ebook FB2 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 FB2

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPUB thành FB2