EPUB thành FB2

  • Bước 1: Gửi EPUB ebook mà bạn muốn chuyển đổi sang FB2 vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ EPUB sang FB2 hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống ebook FB2 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 FB2

Uploading...
Bước 1: Tìm và tải xuống phần mềm chuyển đổi EPUB sang FB2.