FB2 đến epub

  • Bước 1: Gửi ebook FB2 mà bạn muốn chuyển đổi sang EPUB sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang EPUB hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 EPUB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FB2 thành Epub