FB2 sang EPUB

  • Bước 1: Gửi ebook FB2 muốn chuyển đổi sang EPUB vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành EPUB hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 EPUB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FB2 sang EPUB.