FITS sang PNG

  • Bước 1: Chọn hình ảnh FITS bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ FITS nào sang PNG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang PNG hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PNG của bạn vào máy cục bộ.

FITS 2 PNG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FITS sang PNG