FLAC đến AAC

  • Chỉ cần kéo hoặc thả âm thanh của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận tệp được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

FLAC 2 AAC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FLAC thành AAC