FLAC thành M4A

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLAC sang M4A, chỉ cần tải file FLAC mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên nằm ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ FLAC sang M4A hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

FLAC 2 M4A

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi FLAC sang M4A