FLAC thành TEXT

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLAC sang VĂN BẢN, chỉ cần gửi tệp FLAC mà bạn muốn chuyển đổi lên máy tải lên bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
 • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra VĂN BẢN của bạn được tạo ra.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

 • settings
  Phân biệt các người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • FLAC 2 TEXT

  Uploading...
  Hình vẽ: Chuyển đổi FLAC thành VĂN BẢN