FLV sang M4V

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLV thành M4V, hãy tải từ file FLV bạn muốn chuyển đổi lên tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang M4V hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào nút đó để lấy kết quả.

FLV 2 M4V

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FLV sang M4V