FLV đến M4V

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi FLV thành M4V chỉ cần gửi tệp FLV mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang M4V hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

FLV 2 M4V

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FLV thành M4V