PSD thành GIF

  • Bước 1: Đưa video PSD mà bạn muốn chuyển đổi thành GIF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PSD sang GIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống video GIF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD sang GIF