TIFF sang ICO

  • Bước 1: Gửi hình ảnh TIFF mà bạn muốn chuyển đổi thành ICO vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh ICO của bạn vào máy.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 ICO

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi TIFF thành ICO