JPEG sang JFIF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh JPEG của bạn lên trình tải lên của chúng tôi bên phải. Chỉ cần kéo và thả ảnh của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ JPEG sang JFIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu ảnh JFIF của bạn vào máy cục bộ.

JPEG 2 JFIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành JFIF