JFIF thành JPEG

  • Bước 1: Chọn tệp JFIF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ JFIF nào sang JPEG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Bấm vào đó để tải xuống ảnh JPEG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

JFIF 2 JPEG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JFIF sang JPEG