Cách chú thích PDF trực tuyến

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tô sáng văn bản và thêm chú thích vào PDF của bạn sử dụng trình soạn thảo PDF miễn phí của chúng tôi trên PDFVUE.com.

  • Bước 1: Đi đến chúng ta Trình chỉnh sửa PDF. và gửi PDF của bạn.
  • Bước 2: Chọn chế độ tô sáng trong thanh công cụ.  • Bước 3: Nhấp vào PDF và di chuyển con trỏ để tô sáng văn bản hoặc vùng của PDF bạn quan tâm.
  • Bước 4: Nếu bạn muốn thêm một chú thích vào phần được tô sáng của mình, hãy chọn chế độ văn bản trên thanh công cụ và nhấp vào vị trí bạn muốn thêm văn bản.  • Bước 5: Lưu kết quả sau khi hoàn thành tất cả các chú thích của bạn.
>> Chuyển đến tiện ích chú thích PDF ngay bây giờ ...