Cách di chuyển và sắp xếp lại các trang của một PDF trực tuyến

Trước đây, bạn tìm thấy hướng dẫn từng bước về cách di chuyển và sắp xếp lại các trang của bất kỳ PDF nào sử dụng trình soạn thảo PDF miễn phí của chúng tôi trên PDFVUE.com.

  • Bước 1: Đi đến chúng ta Trình chỉnh sửa PDF. và gửi PDF mà bạn muốn thay đổi thứ tự của các trang.
  • Bước 2: Chuyển đến trang đầu tiên bạn muốn di chuyển bằng cách nhấp vào nút Trang tiếp theo trên thanh công cụ.
  • Bước 3: Tiếp theo nhấp vào nút "Di chuyển trang" trên thanh công cụ.

  • Bước 4: Tiếp theo nhấp vào nút "Di chuyển trang" trên thanh công cụ.
  • Bước 5: Khi hoàn tất với tất cả các chỉnh sửa, nhấn biểu tượng đĩa trên thanh công cụ để lưu các thay đổi của bạn.