PNG thành BASE64

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PNG sang BASE64, chỉ cần gửi ảnh PNG mà bạn muốn chuyển đổi lên máy tải file bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PNG sang BASE64 hoàn thành. Quá trình này bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh BASE64 của bạn vào địa phương.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 BASE64

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang BASE64