LATEX sang PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi LATEX sang PDF, chỉ cần gửi tệp LATEX mà bạn muốn chuyển đổi cho trình tải lên bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi file từ LATEX sang PDF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

LATEX 2 PDF

Uploading...

Làm thế nào Latex to PDF Converter này hoạt động?

Bộ chuyển đổi này cho phép bạn biên dịch các tệp TEX trực tuyến và nhận kết quả PDF. Bạn có thể gửi tệp văn bản đơn thuần hoặc cả những tệp ZIP chứa tối đa 20 tệp Tex và các phụ thuộc như hình ảnh. Nếu bạn tải lên một gói ZIP, mỗi tệp TEX sẽ được chuyển đổi thành một tệp PDF riêng biệt. Kết quả cũng sẽ chứa các tệp nhật ký trình biên dịch để giúp bạn tìm lỗi trong đầu vào TEX của mình. Khi gửi một tệp ZIP có chứa hình ảnh, vui lòng đảm bảo rằng tất cả đường dẫn hình ảnh là tương đối, lý tưởng là cùng một cấp với các tệp TEX.

Các tệp zip sau chứa một tệp tex demo bao gồm một hình ảnh duy nhất có thể dễ dàng được xử lý bởi trình chuyển đổi của chúng tôi. Nếu bạn gửi nó, bạn sẽ nhận được kết quả PDF.

Tôi có thể làm gì nếu đầu ra không chứa bất kỳ file PDF nào?

Để biên dịch mã nguồn TEX của bạn, bạn cần gửi mã có cú pháp chính xác. Nếu không tạo ra PDF, điều này có thể do lỗi cú pháp trong mã của bạn. Bạn có thể điều tra vấn đề bằng các tập tin nhật ký mà trình chuyển đổi tạo ra. Hãy cố gắng sửa tất cả các lỗi và thử gửi lại mã của bạn.

Hình minh hoạ: Chuyển đổi LATEX sang PDF