M1V thành MOV.

  • Bước 1: Nộp tệp M1V mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng MOV hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 MOV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V sang MOV.