M4A thành AVI

  • Bước 1: Chọn các tệp âm thanh M4A mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ M4A nào sang AVI bằng cách tải các hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tệp AVI của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu trữ tệp AVI của bạn vào máy.

Chồng ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4A 2 AVI

Uploading..
Hình minh hoạ: Chuyển đổi M4A thành AVI