M4A sang FLV.

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải lên tập tin âm thanh M4A của bạn vào trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4A sang FLV hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải về video FLV của bạn.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh phủ lên video FLV trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4A 2 FLV

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi M4A sang FLV