CAF để AVI

  • Bước 1: Gửi các tệp CAF mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng AVI vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

CAF 2 AVI

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang AVI