M4A sang WMV.

  • Bước 1: Gửi các tệp âm thanh M4A mà bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4A 2 WMV

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi M4A sang WMV