M4A sang MP4

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4A sang MP4, hãy tải lên tệp âm thanh M4A mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4A sang MP4 hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để tải kết quả miễn phí.

Thêm ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên cho video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4A 2 MP4

Uploading..
Hình dung: Chuyển đổi M4A sang MP4