M4B sang FLV

  • Bước 1: Chọn tập tin âm thanh M4B bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ M4B nào sang FLV bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ M4B sang FLV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Chồng lên Hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4B 2 FLV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang FLV