M4B thành WEBM

  • Bước 1: Chọn các tệp âm thanh M4B mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ M4B nào sang WEBM bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ M4B sang WEBM sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải về video WEBM của bạn.

Thêm hình ảnh nổi: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh nổi cho video WEBM của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

M4B 2 WEBM

Uploading..
Illustration: Chuyển đổi M4B sang WEBM