M4B thành MP4

  • Bước 1: Chọn các tập tin âm thanh M4B mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ M4B nào sang định dạng MP3 bằng cách tải lên các hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4B sang MP4 hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Chồng hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

M4B 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang MP4