APE sang OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ APE sang OGV, chỉ cần gửi các tệp âm thanh APE mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang OGV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Ghép hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh đè lên video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 OGV

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi APE thành OGV