APE sang FLV

  • Bước 1: Đưa các tệp âm thanh APE mà bạn muốn chuyển đổi thành FLV vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang FLV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video FLV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 FLV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang FLV