M4B sang OGV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên tệp âm thanh M4B của bạn vào trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4B sang OGV hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Chồng ảnh lên nhau: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video OGV trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

M4B 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang OGV