Chuyển đổi MARKDOWN sang TEX

  • Bước 1: Chọn tập tin MARKDOWN mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MARKDOWN nào sang TEX bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang TEX hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên tới 20 tập tin MD và chuyển đổi sang LaTex cùng lúc.

MARKDOWN 2 TEX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MARKDOWN sang TEX