Chuyển đổi từ MD sang LATEX

  • Bước 1: Đăng tải tài liệu MD mà bạn muốn chuyển đổi sang LATEX vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tài liệu từ MD sang LATEX sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn tất chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nó để tải về file LATEX của bạn.

Sử dụng bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp đến 20 file MD và chuyển đổi sang LaTex cùng một lúc.

MD 2 LATEX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MD sang LATEX