FLV thành MPG

  • Bước 1: Gửi tệp FLV bạn muốn chuyển đổi sang MPG vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MPG của bạn vào địa phương.

FLV 2 MPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi FLV thành MPG.