WMV sang AVI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMV sang AVI, đơn giản chỉ cần tải lên video WMV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WMV sang AVI hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, sẽ xuất hiện một nút tải xuống. Nhấp vào để lấy kết quả.

WMV 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV sang AVI