MOD thành 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOD sang 3GP, chỉ cần gửi tệp MOD bạn muốn chuyển đổi cho người tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MOD sang 3GP hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải tệp 3GP của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MOD 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOD sang 3GP