MOD sang AAC

  • Bước 1: Gửi video MOD bạn muốn chuyển đổi sang AAC vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MOD sang AAC hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống file AAC của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MOD 2 AAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOD sang AAC