TS sang MKV

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang MKV vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MKV của bạn vào vị trí nội bộ.

TS 2 MKV

Uploading...
Biểu đồ: Chuyển đổi TS thành MKV