MP3 thành MOV

  • Bước 1: Đăng tải file âm thanh MP3 mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong giây lát trong khi đầu ra MOV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống video MOV của bạn.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video MOV của bạn trong Bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MP3 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 sang MOV