MPEG thành 3GP.

  • Bước 1: Chọn tệp MPEG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp MPEG nào sang 3GP bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút khi sản phẩm đầu ra 3GP của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPEG sang 3GP