MPEG sang AAC.

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi MPEG sang AAC, chỉ cần gửi video MPEG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AAC của bạn vào cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MPEG 2 AAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPEG thành AAC