MPG sang MKV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang MKV, hãy tải video MPG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút khi tệp MKV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp MKV của bạn vào máy.

MPG 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPG sang MKV