MPG thành OGG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang OGG, chỉ cần tải video MPG mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ trong một thời gian khi đầu ra OGG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải video OGG của bạn về.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPG 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPG sang OGG