MPEG sang WMV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video MPEG của bạn lên đường truyền của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra WMV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPEG 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPEG thành WMV.