MPEG thành WEBM

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video MPEG của bạn lên công cụ tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MPEG sang WEBM sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video WEBM của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

MPEG 2 WEBM

Uploading...
Phác thảo: Chuyển đổi MPEG sang WEBM