MPG sang MP3

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang MP3, chỉ cần tải lên video MPG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MPG sang MP3 sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
 • Bước 3: Nhấp vào nút download và lấy tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

 • settings
  Bitrate:
  Expert Settings: Customize options
 • MPG 2 MP3

  Uploading...
  Hình vẽ: Chuyển đổi MPG thành MP3